7 - 8 มกราคม  2556  แข่งขันกีฬาและกรีฑา ศูนย์โรงเรียนขนาดเล็กยางหัวลม ณ  โรงเรียนบ้านหัวนา

ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
คำขวัญ/ปรัชญา
นโยบาย/วิสัยทัศน์
พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน

จ.ส.อ.พินิตย์  ก้อนแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
บ้านเมือง
แนวหน้า
คมชัดลึก
เดอะเนชั่น
กรุงเทพธุรกิจ

ปฏิทิน

 

นาฬิกา

 

เว็บที่น่าสนใจ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลระบบ

นายทองสุข ว่องนุกูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการ E - Mail : thong_2500@hotmail.com   มือถือ 081 - 0447226
โรงเรียนบ้านวังจาน  หมู่ที่ 9  ต.บ้านโตก  อ.เมืองเพชรบูรณ์  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
http://vangjan.thmy.com / , E - Mail : banvangjan@hotmail.com